T_KAROLIN_HOME_LABELT_KAROLIN_HOME_LABELEN
Aktualności

Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnością na Mazowszu”

Zapraszamy do udziału w kolejnym programie przygotowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego celem jest ułatwienie korzystania z mazowieckich instytucji kultury. Nowy program dedykowany jest tym razem osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Osoby te w terminie do 31 grudnia 2023 roku mogą skorzystać z naszej oferty po preferencyjnych cenach.
Artyści zespołu Mazowsze na scenie

Informacje praktyczne

Data i czas

TERMIN: 15.07.2023 - 31.12.2023

Miejsce

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie
ul. Świerkowa 2
05-805 Otrębusy

Dla kogo?

Dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Inne

Warunkiem skorzystania z programu jest okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami właściwej legitymacji

Fragment ekspozycji Centrum Folkloru Polskiego Karolin
O Programie N
„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, finansowany z budżetu województwa, który ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie ich integracji ze środowiskiem, a także umożliwienie osobom pozostającym poza obiegiem życia kulturalnego lub mającym do niego utrudniony dostęp, korzystanie z różnych form działalności kulturalnej. Program realizowany jest przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, w terminie od 15 lipca do 31 grudnia 2023 roku i jest kierowany wyłącznie do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w zakładce dotyczącej programu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami
na Mazowszu”, dostępne są tłumaczenia treści głównej informacji oraz załączników - w polskim języku migowym (PJM) oraz w języku łatwym do czytania i zrozumienia (ETR): https://mcps.com.pl/niepelnosprawni/wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu/

Pliki z treścią w ETR można pobrać ze strony (są w formacie .docx i w .pdf).

Nagrania z treścią w PJM zamieszczone są na kanale na Youtube: https://www.youtube.com/@mcps_warszawa.
Fragment ekspozycji Centrum Folkloru Polskiego Karolin, dotyczący historii i działalności zespołu Mazowsze
Nasza oferta
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w ramach programu oferuje:

1. Zakup biletu wstępu do Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” dla osoby niepełnosprawnej za 1 zł brutto
i/lub
2. Zakup biletu na koncert/spektakl Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach dla osoby niepełnosprawnej za 1 zł brutto

3. Zakup biletu wstępu do Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”  dla opiekuna towarzyszącego osobie niepełnosprawnej za 1 zł brutto
i/lub
4. Zakup biletu na koncert/spektakl Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach dla opiekuna towarzyszącego osobie niepełnosprawnej za 1 zł brutto
Warunki uczestnictwa
Warunkiem skorzystania z programu jest okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy/miejski zespół ds. orzekania niepełnosprawności oraz złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego zarówno przez osobę z niepełnosprawnością, jak i jej opiekuna. Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające jedynie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Opiekun może skorzystać z biletu zakupionego w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł brutto wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami w dniu wizyty w siedzibie PZLPiT „Mazowsze”. Bilet za 1 zł brutto nie dotyczy wydarzeń specjalnych, takich jak: premiery, koncerty okazjonalne, wydarzenia organizatora zewnętrznego, warsztaty. Przed zakupem biletu należy każdorazowo zapoznać się z naszą ofertą oraz ustalić jej dostępność pod kątem indywidualnych potrzeb.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
  • Koncerty/spektakle Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze: 22 208 82 00, 22 208 82 01;  rezerwacja@mazowsze.waw.pl
  • Zwiedzanie Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”; 22 208 87 00; +48 605 501 770; kontakt@karolinmazowsze.pl