T_KAROLIN_HOME_LABELT_KAROLIN_HOME_LABEL
Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”
Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” powstało z pasji i szacunku do tradycyjnej kultury ludowej. Mieszczące się w Pałacu Karolin centrum edukacyjne jest kontynuacją misji wyznaczonej przez założycieli Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Tadeusz Sygietyński, wybitny kompozytor, dyrygent, aranżer i pedagog oraz Mira Zimińska-Sygietyńska, aktorka, gwiazda filmu i kabaretu, ponad 70 lat temu postawili sobie za cel stworzenie zespołu nawiązującego do polskiego folkloru, którego zadaniem będzie troska o tradycyjny repertuar ludowy, oparty na pieśniach, przyśpiewkach i tańcach regionalnych. Obecnie „Mazowsze”, należące do największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa tradycyjnej kultury ludowej, w swojej historycznej siedzibie – Pałacu Karolin, dzieli się swoimi zbiorami, wiedzą i doświadczeniem.
Ekspozycja
We wnętrzach pałacu znajduje się stała ekspozycja, w której harmonijnie przeplatają się dwa wątki. Pierwszym jest prezentacja kultury ludowej wybranych regionów Polski. W poszczególnych salach ekspozycyjnych możemy zapoznać się z barwnym i różnorodnym folklorem Pomorza, Warmii i Mazur, Mazowsza Wschodniego i Podlasia, Mazowsza Zachodniego, Wielkopolski i Kujaw, Śląska oraz Małopolski. Oprócz przedstawienia ludowej regionalnej muzyki, pieśni, tańca i strojów, wystawa ukazuje piękno tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka, oberka i krakowiaka, wywodzących się z tańców ludowych.
Ekspozycja
Drugim wątkiem ekspozycji jest ukazanie stylu, jaki przez lata wykreował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” prezentując stylizację polskiego folkloru w postaci widowiska muzycznego zawierającego elementy muzyki i tańca. Motywy ludowe oraz charakterystyczne dla danych regionów figury taneczne stanowią podstawę budowania poszczególnych suit ze zgrabnie skomponowaną choreograficzną opowieścią. „Perła w koronie Rzeczypospolitej” oraz „Ambasador Kultury Polskiej” to część ekspozycji, która została poświęcona historii i działalności Zespołu „Mazowsze”.

Wystawa stała Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” stanowi pełną koloru i muzyki podróż tropem kultury narodowej, która stała się inspiracją dla twórców Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.