T_KAROLIN_HOME_LABELT_KAROLIN_HOME_LABELEN
archiwalne zdjęcie Pałacu od strony parku, czarno-białe 1945 rok
Pałac Karolin
Historia Pałacu Karolin sięga początku XX wieku. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi postanowiło zbudować sanatorium „dla niezamożnych i nerwowo chorych” na działce podarowanej przez Feliksa Bobrowskiego. Do budowy pałacu przystąpiono w 1909 roku przy wsparciu Karoliny Bobrowskiej, wdowy po darczyńcy ziemi. Od jej imienia pochodzi nazwa Karolin. Budynek, wzniesiony według projektu architekta Czesława Domaniewskiego, ukończono i oddano do użytku w 1911 roku. Po I wojnie światowej ze względu na brak funduszy zawieszono działalność sanatorium, a budynek zajął Rosyjski Czerwony Krzyż.
W 1923 roku pałac został wydzierżawiony Towarzystwu Dobroczynności. Kuracjusze wrócili do Karolina w 1932 roku, po generalnym remoncie zrujnowanego pałacu. Obok leczenia nerwowo chorych zaczęto prowadzić również działalność komercyjną i wynajmować pokoje wczasowiczom.
ulotka Sanatorium Karolin, reklama atrakcji dla kuracjuszy (dostęp do nowoczesnych urządzeń, woda, światło, elektrolecznictwo, gimnastyka lecznicza, kąpiele powietrzno-słoneczne, boisko sportowe), czarno-biały rysunek Pałacu.
Sanatorium Karolin
Z czasem Karolin stał się jednym z droższych ośrodków wypoczynkowo – leczniczych w Polsce, do którego chętnie przyjeżdżali uciekający od zgiełku miasta artyści i literaci. Jeszcze przed II wojną światową w pałacu bywała Mira Zimińska wraz ze swoimi przyjaciółmi.

Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi rozwiązano w 1947 roku. W Pałacu Karolin miał powstać szpital lub sanatorium dla wysoko postawionych osób w państwie, jednak ostatecznie narodził się pomysł, aby przeznaczyć go na siedzibę zespołu ludowego, którego powstaniem miał się zająć Tadeusz Sygietyński. Z końcem 1948 roku do Karolina zaczęła przybywać pierwsza młodzież. Kiedy w 1949 roku Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” oficjalnie rozpoczął działalność, budynek pałacu w całości przekazano na jego użytek.
próba początek lat 70-tych, przy fortepianie Mira Zimińska-Sygietyńska
Karolin – serce „Mazowsza”
Pałac Karolin ponad 70 lat temu, dzięki staraniom Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, stał się miejscem pracy i nauki, a także drugim domem dla przyjeżdżającej tu z całej Polski młodzieży. Powojenna historia tego miejsca to opowieść o sukcesach kilku pokoleń polskich artystów, ale też ciągłej trosce i walce o rozwój siedziby Zespołu – serca „Mazowsza”. W pierwszych latach działalności zespołu we wnętrzach pałacu mieściły się pokoje sypialne dla chłopców i dziewcząt, odbywały się zajęcia z tańców ludowych, teorii muzyki, lekcje śpiewu i gry na instrumentach oraz nauka przedmiotów ogólnokształcących. W budynku zorganizowano także świetlicę, w której prowadzono zajęcia między innymi z haftu i wycinanki. W suterenie była kuchnia ze stołówką, magazyny i kotłownia. Z czasem w zabudowanych loggiach balkonowych parteru i piętra zaczęto gromadzić pamiątki z licznych tournée zagranicznych „Mazowsza". Po latach intensywnej eksploatacji pałacu, kiedy w 2009 roku na terenie należącym do Zespołu otwarto nowoczesny obiekt z salą widowiskową, garderobami i salami prób, zabytkowy budynek został przeznaczony wyłącznie na cele biurowe i miejsce do przechowywania oraz prezentowania zbiorów „Mazowsza”.
Początki zespołu "Mazowsze"
Tadeusz Sygietyński gra na fortepianie, na scenie stoi chór ZespołuZespół podczas próby, cztery kobiety tańczą, wirują im spódniceUczniowie Zespołu podczas zajęć edukacyjnych w sali, przy tablicy nauczycielka tłumacząca zadanie
1 /
Wnętrze Pałacu, foyer podczas rewitalizacji, przed umieszczeniem ekspozycji, duże okna, balkon, zaokrąglone białe ściany.
Rewitalizacja Pałacu

W 2017 roku, aby wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karolina oraz poszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną Zespołu, rozpoczęto prace nad projektem „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”.

Projekt ten został sfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, VIII Oś priorytetowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace remontowe i modernizacyjne pałacu, przygotowujące budynek do pełnienia roli siedziby Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”, zakończyły się w roku 2020. Obecnie tworzymy nowy rozdział w historii pałacu, prezentując w jego wnętrzach ekspozycję opowiadającą o różnorodności i bogactwie polskiej kultury.

Zdjęcia z otwarcia Pałacu
Dyrektor Zespołu Jacek Boniecki z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem ściskają sobie ręce w geście podziękowania, stoją w parku, przed Pałacem KarolinChór Zespołu w kostiumach łowickich, stoją na schodach przed Pałacem KarolinWystęp chóru Zespołu, widownia siedzi na czerwonych krzesłach, w tle PałacPałac Karolin od strony parku, letnia sceneria, dużo zieleni, słońce oświetla budynekPałac Karolin od frontu, na pierwszym planie napis Mazowsze, wycięty z bukszpanówUśmiechnięta para ubrana w kostiumy łowickie zaprasza wyciągniętymi dłońmi do wejścia do Pałacu Karolin
1 /