T_KAROLIN_HOME_LABELT_KAROLIN_HOME_LABEL
Pałac Karolin
Historia Pałacu Karolin sięga początku XX wieku. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi postanowiło zbudować sanatorium „dla niezamożnych i nerwowo chorych” na działce podarowanej przez Feliksa Bobrowskiego. Do budowy pałacu przystąpiono w 1909 roku przy wsparciu Karoliny Bobrowskiej, wdowy po darczyńcy ziemi. Od jej imienia pochodzi nazwa Karolin. Budynek, wzniesiony według projektu architekta Czesława Domaniewskiego, ukończono i oddano do użytku w 1911 roku. Po I wojnie światowej ze względu na brak funduszy zawieszono działalność sanatorium, a budynek zajął Rosyjski Czerwony Krzyż.
W 1923 roku pałac został wydzierżawiony Towarzystwu Dobroczynności. Kuracjusze wrócili do Karolina w 1932 roku, po generalnym remoncie zrujnowanego pałacu. Obok leczenia nerwowo chorych zaczęto prowadzić również działalność komercyjną i wynajmować pokoje wczasowiczom.
Sanatorium Karolin
Z czasem Karolin stał się jednym z droższych ośrodków wypoczynkowo – leczniczych w Polsce, do którego chętnie przyjeżdżali uciekający od zgiełku miasta artyści i literaci. Jeszcze przed II wojną światową w pałacu bywała Mira Zimińska wraz ze swoimi przyjaciółmi.

Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi rozwiązano w 1947 roku. W Pałacu Karolin miał powstać szpital lub sanatorium dla wysoko postawionych osób w państwie, jednak ostatecznie narodził się pomysł, aby przeznaczyć go na siedzibę zespołu ludowego, którego powstaniem miał się zająć Tadeusz Sygietyński. Z końcem 1948 roku do Karolina zaczęła przybywać pierwsza młodzież.  Kiedy w 1949 roku Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” oficjalnie rozpoczął działalność, budynek pałacu w całości przekazano na jego użytek.
Karolin – serce „Mazowsza”
Pałac Karolin ponad 70 lat temu, dzięki staraniom Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, stał się miejscem pracy i nauki, a także drugim domem dla przyjeżdżającej tu z całej Polski młodzieży. Powojenna historia tego miejsca to opowieść o sukcesach kilku pokoleń polskich artystów, ale też ciągłej trosce i walce o rozwój siedziby Zespołu – serca „Mazowsza”. W pierwszych latach działalności zespołu we wnętrzach pałacu mieściły się pokoje sypialne dla chłopców i dziewcząt, odbywały się zajęcia z tańców ludowych, teorii muzyki, lekcje śpiewu i gry na instrumentach oraz nauka przedmiotów ogólnokształcących. W budynku zorganizowano także świetlicę, w której prowadzono zajęcia między innymi z haftu i wycinanki. W suterenie była kuchnia ze stołówką, magazyny i kotłownia. Z czasem w zabudowanych loggiach balkonowych parteru i piętra zaczęto gromadzić pamiątki z licznych tournée zagranicznych „Mazowsza". Po latach intensywnej eksploatacji pałacu, kiedy w 2009 roku na terenie należącym do Zespołu otwarto nowoczesny obiekt z salą widowiskową, garderobami i salami prób, zabytkowy budynek został przeznaczony wyłącznie na cele biurowe i miejsce do przechowywania oraz prezentowania zbiorów „Mazowsza”.
Początki zespołu "Mazowsze"
Próba zespołu, przy fortepianie siedzi Tadeusz Sygietyński. Liczny chór ćwiczy śpiew, czarno-białe.Roztańczone cztery dziewczyny uczą się układu tanecznego, czarno-białeLiczna grupa młodzieży siedzi przy biurkach, notują w zeszytach. Nauczycielka pisze kredą na tablicy szkolnej, czarno-białe.Młodzież zespołu "Mazowsze" w ogrodzie przed Pałacem ubrana w płaszcze, czarno-białe.
1 /
Rewitalizacja Pałacu

W 2017 roku, aby wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karolina oraz poszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną Zespołu, rozpoczęto prace nad projektem „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”.

Projekt ten został sfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, VIII Oś priorytetowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace remontowe i modernizacyjne pałacu, przygotowujące budynek do pełnienia roli siedziby Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”, zakończyły się w roku 2020. Obecnie tworzymy nowy rozdział w historii pałacu, prezentując w jego wnętrzach ekspozycję opowiadającą o różnorodności i bogactwie polskiej kultury.

Zdjęcia z otwarcia Pałacu
Jacek Boniecki oraz Adam Struzik ubrani oficjalnie ściskają sobie dłonie, w tle Pałac Karolin.Chór "Mazowsza" na schodach Pałacu Karolin.Pałac od strony parku.Pałac Karolin,  na przodzie zielony ogród, napis Mazowsze wycięty z bukszpanów.Widownia podczas otwarcia Pałacu, dyrektor "Mazowsza" dyryguje chórem, który stoi na schodach Pałacu.
1 /