T_KAROLIN_HOME_LABELT_KAROLIN_HOME_LABELEN

Odkrywaj

25.07.2022

Najszczęśliwszy los furmana

Chciał, żeby świat był przepełniony radością i żeby ludzie częściej się uśmiechali i na pewno dzięki niemu taki świat był. Doświadczali tego wszyscy, którzy się ze Stanisławem Jopkiem spotykali, którzy z nim pracowali i którzy słuchali jego pięknego głosu.
22.06.2022

Z zamiłowania do tradycji

Rozmowa z Anną Staniszewską, twórczynią specjalizującą się w hafcie ręcznym i ręczno-maszynowy, płaskim, krzyżykowym oraz koralikowym, która już jako mała dziewczynka podpatrywała swoją mamę wykonującą łowickie hafty na zamówienie Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Dziś sama haftuje stroje dla „Mazowsza”, kontynuując rodzinne tradycje.
01.06.2022

Hafty łowickie – tradycja i współczesność

Region łowicki to obszar zwany niegdyś Księstwem Łowickim, położony pomiędzy Łodzią a Warszawą, na południowo-zachodnich terenach historycznego Mazowsza. Jego mieszkańców określa się mianem Księżaków lub Łowiczan. Wraz z uwłaszczeniem chłopów łowickich w pierwszej połowie XIX wieku nastąpił bujny rozkwit kultury ludowej w tym strojów oraz ich zdobnictwa. Tradycja wykonywania i noszenia strojów jest w regionie wciąż żywa.
18.05.2022

Pan od Mazowsza

Bez Sygietyńskiego nie byłoby „Mazowsza”. Traktował swe zadanie jak misję. Zawsze pozostawał w tle dzieła, pełen szacunku do tradycji. Zarzucono mu, że fałszuje pierwowzór, ale żaden z kontestatorów nie dokonał rzeczy tak wielkiej jak Sygietyński, nie sprawił, że każdy Polak potrafi zanucić piosenki znane dotąd tylko gdzieś pod Opocznem, Radomiem czy Kadzidłem.

27.04.2022

Kurpiowskie dziedzictwo

Rozmowa z panią Czesławą Kaczyńską, nazywaną Ambasadorką Kurpiowszczyzny, o kurpiowskich tradycjach rękodzielniczych, regionalnych pieśniach, przyśpiewkach i tańcach.
11.03.2022

Wielkanocne zwyczaje w Puszczy Zielonej

Okres Triduum Paschalnego i Wielkanocy na Kurpiach Zielonych obfitował w różne zwyczaje i wierzenia. Część z nich przetrwała, część zanikła. Część, jak palmy w Niedzielę Palmową w Łysych, wyewoluowały w imprezy folklorystyczne. A jak było dawniej? Do czego służyły bujacki? Czym były turki, a czym kruki? Jak na Kurpiach nazywano śmigus-dygnus? Czym był wykup z oracją? Sprawdźmy to!
04.03.2022

O złotym obcasie Boruty i o kurpiowskich kurpsiach

W czasach, kiedy bory nad Narwią, Rozogą, Omulwią i Orzycem pełne były dzikiego zwierza i plugawych diabłów mieszkających na mokradłach, do młyna nad rzeką zakołatał gość w tych stronach niezwykły.
26.01.2022

Pani na Karolinie

Nic poza „Mazowszem nie mam – tak mówiła Mira Zimińska-Sygietyńska prawie ćwierć wieku temu, podczas obchodów 40-lecia istnienia Zespołu, któremu poświęciła całe swoje życie. I do końca w tej sprawie zdania nie zmieniła. Pozostawiła po sobie Zespół-legendę i zadanie dla tych, którzy przyjdą po niej.
18.01.2022

Rodowód "Mazowsza"

„Mazowsze” jest zjawiskiem artystycznym – jest jednym z ważnych wątków opowiadania o niematerialnej kulturze. Tłumaczy ją na język percepcji odbiorcy, oswaja i upowszechnia – opowiada prof. Piotr Dahlig, kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
05.09.2021

Tajemnice mazowszańskiego śpiewnika

Rozmowa z dr. Andrzejem Kruszewiczem, który jako pierwszy odkrywa przed nami tożsamość „szarego ptaszka, z kalinowego lasku”. I staje się, ku własnemu zaskoczeniu, wspaniałym przewodnikiem po świecie polskich pieśni ludowych.